Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım (EVEK) ve Öksüz Yetim Çocuğu Praogramı (ÖYÇ)

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLAR (EVEK)


• MÜRACAAT’ TA BULUNAN VATANDAŞIN SON EVLİLİĞİNDEN EŞİ İLE RESMİ EVLİ İKEN, EŞİNİN VEFAT ETMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.
• 2022 SAYILI YAŞLI YA DA ENGELLİ AYLIĞINDAN FAYDALANMASI YARDIM MÜRACATI İÇİN ENGEL TEŞKİL ETMEKTEDİR.
• MÜRACATÇININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA TABİ OLMASI VE BU KURUMLARDAN MAAŞ ALMASI YARDIM MÜRACATI İÇİN ENGEL TEŞKİL ETMEKTEDİR.
• MÜRACATÇININ YAŞAMIŞ OLDUĞU HANEDE Kİ KİŞİLERİN SOSYAL GÜVENCESİ OLMASI YARDIM MÜRACATI İÇİN ENGEL TEŞKİL ETMEKTEDİR.
•  MÜRACAATÇININ YARDIM TALEBİ 3294 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE HANEDE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR NET ASGARİ ÜCRETİN 1/3 ÜNÜN ALTINDA OLMASI HALİNDE VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNCE DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.
• EVEK YARDIMI KABUL EDİLEN VATNDAŞLARIN HANESİNDE BULUNAN KİŞİLER SSK LI BİR İŞE GİRMESİ NETİCESİNDE GENEL MÜDÜRLÜK TARAFINDAN YARDIMLARI DURDURULMAKTA OLUP. SSK LI ÇALIŞAN İŞİ BIRAKMASI HALİNDE YARDIMLARI GENEL MÜDÜRLÜK TARAFINDAN TEKRAR AKTİF HALE GETİRİLMEKTEDİR.

ÖKSÜZ YETİM ÇOÇUĞU PROGRAMI (ÖYÇ)


• BABA VEYA ANNESİNİN VEFAT ETMİŞ OLMASI VE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK BEKÂR OLMASI GEREKMEKTEDİR.
• AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN SOSYAL EKONOMİK DESTEKTEN (SED) FAYDALANMASI BU YARDIMI ALMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEKTEDİR.
• KURULUŞLARDA KORUMA VE BAKIM ALTINDA BULUNMAMASI GEREKMEKTEDİR.
• DİĞER KURUM VE KURULUŞLURDAN YETİM VEYA ÖKSÜZ OLMAKTAN DOLAYI BENZERİ YARDIMLAR ALMASI BU YARDIMI ALMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEKTEDİR.
• ASKER ÇOÇUĞU YARDIM PROGRAMI KAPSAMINDA FAYDA SAHİBİ OLMASI BU YARDIMI ALMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEKTEDİR.
• AİLE VE SOSYAL POLİTİKALARDAN EVDE BAKIM AYLIĞINDAN FAYDALANMASI BU YARDIMI ALMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEKTEDİR.
• 2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AYLIK ALMASI BU YARDIMI ALMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEKTEDİR.
• MÜRACAATÇININ YARDIM TALEBİ 3294 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE HANEDE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR NET ASGARİ ÜCRETİN 1/3 ÜNÜN ALTINDA OLMASI HALİNDE VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNCE DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.